Zajęcia dodatkowe

* RYTMIKA - spotkania odbywają się raz w tygodniu, prowadzi je pani Karolina i pani Ada. Dzieci podczas zajęć poznają muzyczne zabawy, wykonują ćwiczenia kształcące słuch, poczucie rytmu i koordynację słuchową, śpiewają piosenki oraz uczą się wyrażać muzykę za pomocą ruchu.

* JĘZYK ANGIELSKI - zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu, prowadzi je pani Karolina . Dzieci podczas wspólnej zabawy osłuchują się z językiem obcym. Dzięki zajęciom nauka języka angielskiego w późniejszym etapie stanie się łatwiejsza.

* "MALI ODKRYWCY" KÓŁKO EKSPERYMENTALNE - zajęcia pobudzają ciekawość dzieci, a zaskakujące eksperymenty i doświadczenia, poprzez wspólną zabawę, uzupełniają i poszerzają zakres ich wiedzy.

* "PÓŁ GODZINKI DLA RODZINKI" - akcja czytelnicza obejmująca swoim zasięgiem współpracę z Biblioteką Miejską w Puławach (cykliczne spotkania, organizowane zajęcia, konkursy) oraz angażująca rodziców do czytania przedszkolakom wybranych pozycji z literatury dziecięcej.

* "ZAJĘCIA W SALI DOŚWIADCZANIA ŚWIATA I W SALI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ"- prowadzi pani Karolina
Przedszkolowo.pl logo